Dálkové měřiče vody a tepla
|

Plánujete výměnu vodoměrů nebo měřičů tepla či indikátorů – dálkový odečet bude nutností! Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2002 ze dne 11. prosince … pokračovat

Rádi bychom vám představili našeho nového partnera v oblasti pojištění PETRISK INTERNATIONAL.
|

Pokud máte zájem o snížení ceny pojistného a rozšíření rozsahu pojistného krytí, můžeme doporučit právě společnost PETRISK. Nezapomínejte také na aktualizaci pojistné smlouvy, částky … pokračovat

Povinnost zaspat do evidence skutečné majitele pro bytová družstva a společenství vlastníků SVJ
|

Na SVJ a BD dopadá zákonná povinnost nechat zapsat tzv. skutečné majitele do evidence skutečných majitelů. BD mělo provést tuto povinnost nejpozději do 1. … pokračovat

Zvýšení reposazby a změna zákonného úroku z prodlení – přehled výše úroku z prodlení
|

Během 15 měsíců ČNB již po sedmé zvýšila reposazbu na 1,75 %, což má praktický dopad zejména na výši zákonného úroku z prodlení, který … pokračovat

Pravidla pro hlasování shromáždění SVJ
|

Shromáždění vlastníků jednotek je nejvyšším orgánem společenství vlastníků, který rozhoduje o všech zásadních záležitostech společenství. Stále více našich klientů využívá naší služby hlasování na SVJ … pokračovat

Lze pronajmout společný prostor v domě?
|

Spoluvlastníci mají právo rozhodovat o hospodaření se společnou věcí, tedy také mohou schválit pronájem společné části domu. Jedná se podle § 10 nařízení vlády … pokračovat

Jak postupovat při změně zápisu výboru do rejstříku společenství vlastníků jednotek
|

Nevíte si rady s podáním návrhu na zápis změn, například při změně stanov, při odstoupení člena výboru nebo předsedy SVJ do rejstříku SVJ. Které … pokračovat

POSÍLENÍ MOŽNOSTI VYMÁHÁNÍ NÁROKŮ V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ OSOBÁM ODPOVĚDNÝM ZA SPRÁVU DOMU A POZEMKU
|

Dne 1.12.2017 vstoupil v účinnost zákon č. 291/2017 Sb., kterým dochází ke změně občanského soudního řádu, zákona o veřejných dražbách a insolvenčního zákona ve … pokračovat

ODEČTY VODY A TEPLA NA KONCI ROKU. NEZPŘÍSTUPNIT BYT SE NEVYPLÁCÍ
|

S koncem roku se domě objeví informace o ročních odečtech vody a tepla společně s termínem a časem, kdy máte  umožnit vstup do vašeho bytu. Rozhodně … pokračovat

Volba náhradníka do výboru SVJ / kooptace
|

Volba náhradníka do výboru SVJ / kooptace Rezignoval člen výboru, musí být svoláno shromáždění vlastníků? Členové výboru SVJ mohou kooptovat člena popř. pokud mají … pokračovat

Časté dotazy spojené se schůzí shromáždění SVJ
|

Časté dotazy spojené se schůzí shromáždění SVJ Může se shromáždění zúčastnit třetí osoba? Shromáždění společenství vlastníků představuje v souladu s ust. § 1205 zákona č. 89/2012 … pokračovat

Kolik se má platit do „fondu oprav“?
|

Kolik se má platit do „fondu oprav“? Každý dům nazývá dlouhodobé zálohy na opravy domu – příspěvky na správu domu a pozemku jinak. Nejběžnější … pokračovat

Ceny nemovitostí rostou nepřetržitě od roku 2014
|

Od roku 2000 se tempo růstu cen tuzemských bytů významně zvyšovalo již potřetí. Poprvé v roce 2003 před vstupem do EU a podruhé v roce 2008 … pokračovat

TERMÍNY VYÚČTOVÁNÍ SLUŽEB
|

Termíny vyúčtování služeb bytu za kalendářní rok – společenství vlastníků jednotek  a bytová družstva: Vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu pro nájemníky. členy družstva a … pokračovat

Zaplacení daně z nemovitých věcí za rok 2017
|

Lhůta pro zaplacení daně z nemovitostí končí 31. května 2017 (nebo právní splátka). Daň z nemovitých věcí má proti jiným daním jednu odlišnost – a … pokračovat

Odměna členů výboru / předsedy společenství.
|

I když mnoho členů výboru či statutárních předsedů se s nadšením a obětavostí z počátku vrhali zcela zdarma do výkonů funkcí ve společenství, po čase přišlo … pokračovat

Další zjednodušení podmínek pro energetické úspory v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP)
|

Ministerstvo pro místní rozvoj zjednodušuje a urychluje administraci projektů na energetické úspory v bytových domech v IROP. Počínaje dubnem 2017 bude vše ještě mnohem … pokračovat

Vklad do katastru nemovitostí
|

Katastr nemovitostí je soubor údajů o nemovitostech v České republice, zahrnující jejich soupis a popis a jejich geometrické a polohové určení. Jeho součástí je evidence vlastnických a jiných věcných práv … pokračovat

Základní pojmy a právní úprava spojené s vyúčtováním
|

Služby jsou: 1.      konzumované ve společných částech domu, kterými jsou především: 1.1.   úklid společných částí domu, 1.2.   odvoz komunálního odpadu, 1.3.   provoz výtahu, 1.4.   … pokračovat

Co dělat, když měním adresu trvalého bydliště
|

Už od poloviny roku 2012 se můžete spolehnout na tzv. základní registry, které zajišťují, že už nemusíte obíhat všechny úřady a hlásit změnu na … pokračovat

Stavební produkce v roce 2016 klesla o 7,6 %
|

Stavební produkce v prosinci 2016 vzrostla meziročně reálně o 1,9 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 13,5 % stavebních povolení více a orientační hodnota … pokračovat

Státní úřady ani finanční instituce neuznávají Centrální registr dlužníků České republiky (CERD)
|

Úřad pro ochranu osobních údajů varuje před činností provozovatele registru „Centrální registr dlužníků České republiky“ (CERD), který anoncuje vydávání za úplatu potvrzení o bezdlužnosti. … pokračovat

MMR o novém rozúčtování nákladů na teplo v domě: účty za teplo budou spravedlivější
|

Již v tomto roce dostanou uživatelé bytů vyúčtování nákladů za teplo podle nové vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj, která je účinná od ledna 2016 … pokračovat

Údaje pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail
|

Finanční správa zavádí pro poplatníky novou službu spočívající v zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail namísto složenky. Poplatník přihlášený k … pokračovat

Státní podpory bydlení
|

Máte v úmyslu stavět, rekonstruovat či jinak zušlechťovat svoje bydlení? Přemýšlíte i o dalších formách pomoci, než jsou klasické hypotéční úvěry, ale nejste si … pokračovat

Klasifikace energeticky úsporných budov a jejich charakteristika
|

Základní klasifikace energeticky úsporných budov se provádí na základě jejich roční měrné spotřeby tepla na vytápění. Nejběžněji užívané členění rozděluje objekty do následujících kategorií: … pokračovat

Bydlení v České republice v číslech (září 2016)
|

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo na svých webových stránkách zkrácenou verzi „Vybraných údajů o bydlení 2015“. Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo publikaci zpracovanou odborem … pokračovat

Průkaz energetické náročnosti budov či energetický audit?
|

Přinášíme výběr z energetického poradenství EKIS, programu MPO Efekt na téma zpracování PENB a energetického auditu. Energetický audit vs. PENB v SVJ Chtěla bych … pokračovat

Průměrná roční výše nájemného vzrostla minulý rok o 0,8 %
|

V 3. čtvrtletí sezónně očištěné tržby ve službách reálně mezičtvrtletně vzrostly o 1,2 %. Nejvýraznější růst tržeb zaznamenala sekce ubytování, stravování a pohostinství. Spotřebitelské … pokračovat

Revize kotlů na pevná paliva do 31. 12. 2016
|

Nová povinnost čeká od konce letošního roku majitele většiny kotlů na tuhá paliva napojených na teplovodní soustavu ústředního vytápění domu. Podle platného zákona o … pokračovat

Daň při převodu nemovitých věcí platí výhradně nabyvatel
|

Počínaje 1. listopadem 2016 je při převodu nemovitostí poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí nově výhradně jejich nabyvatel. Smluvní dohoda mezi účastníky transakce o … pokračovat

Senát schválil novelu zákona o ochraně ovzduší
|

Vedle přímých kontrol kotlů provozovaných v domácnostech zavádí přísnější imisní limit pro jemné prachové částice s průměrem do dvou a půl mikrometru (PM2,5). Novela … pokračovat

Vlastníci nemají zájem o členství ve výboru SVJ
|

Vždy byl problém získat někoho z řad vlastníků pro výkon funkce člena statutárního orgánu, tato situace se od 1. 1. 2014 ještě více zhoršila. A není … pokračovat

Informační list k zákonu o zadávání veřejných zakázek
|

K 1. říjnu 2016 nabyla účinnosti nová právní úprava veřejných zakázek, zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže … pokračovat

Správa domu bez vzniku společenství vlastníků jednotek
|

Občanský zákoník upravuje rovněž správu domu a pozemku v případech, kdy nevzniklo společenství vlastníků jednotek. Pojďme si tak přiblížit tuto problematiku z pohledu nového občanského … pokračovat

Novela stavebního zákona schválena vládou
|

Dvacátého prvního září byl jednání vlády schválen návrh novely stavebního zákona předložený ministryní pro místní rozvoj Karlou Šlechtovou. Novela pomůže jak drobným stavebníkům, tak … pokračovat

Digitální dveřní kukátka se záznamem z pohledu ochrany osobních údajů
|

Téma elektronických digitálních kukátek se záznamem představuje relativně nový jev, se kterým se Úřad pro ochranu osobních údajů prozatím potýkal jenom okrajově viz výroční … pokračovat

Náklady na bydlení tvoří více než čtvrtinu výdajů domácností
|

V období 1995 až 2015 výdaje na konečnou spotřebu domácností vzrostly téměř o 60 %. Důvodem byl nejen nárůst příjmů, ale také změna spotřebního … pokračovat

Revidovaná koncepce bydlení České republiky do roku 2020
|

Vláda České republiky na svém zasedání dne 27. července 2016 schválila svým usnesením Koncepci bydlení České republiky do roku 2020 (revidovanou). Koncepce respektuje základní … pokračovat

Zjednodušené vyúčtování elektřiny a plynu
|

Každá faktura odeslaná po 1. červenci musí zahrnovat i vyúčtování v novém formátu, které bude pro zákazníky více srozumitelné a umožní jim srovnání jak … pokračovat

Hypoteční úvěry
|

Naše právní úprava definuje hypoteční úvěr jako úvěr, který je poskytován na investice do nemovitostí na území České republiky. Jeho splácení je zajištěno zástavním … pokračovat

Montáž klimatizace v podmínkách SVJ
|

Není-li instalována centrální klimatizace celého domu, bude chtít vlastník pravděpodobně určitou část klimatizace umístit na vnějším plášti budovy. Obvodový plášť je společnou částí domu … pokračovat

Vztahy k pozemkům po přijetí nového občanského zákoníku
|

Po přijetí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ”), nastaly v úpravě bytového spoluvlastnictví zásadní změny. Jedná se především o změnu ve vymezení … pokračovat

Postup obcí při zpoplatňování komunálního odpadu – Smluvní systém
|

Obec může vybírat úhradu za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů od fyzických osob na základě smlouvy. Smlouva musí být uzavřena písemně a musí obsahovat výši úhrady. V tomto … pokračovat

Postup obcí při zpoplatňování komunálního odpadu – Místní poplatek
|

Existují tři způsoby, jak zpoplatňovat hospodaření s komunálním odpadem. Dnes se podrobně podíváme na jeden z nich. Způsob zpoplatnění komunálního odpadu si určí obec. … pokračovat

Prezident republiky podepsal dvanáct zákonů
|

Od 1. října nabude účinnosti novela zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí, dle které bude platit daň kupující. Mezi zákony, které prezident … pokračovat

Bydlení v ČR – legislativní předpisy
|

Nejvýznamnější legislativní předpisy v oblasti bydlení Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Upravuje mimo jiné problematiku bytových a jiných prostor a právních vztahů s nimi … pokračovat

Daň z nabytí nemovitosti bude platit kupující
|

Doposud se prodávající s kupujícím mohli dohodnout, kdo z nich daň zaplatí. Od podzimu letošního roku to bude povinností kupujícího. Ve čtvrtek 14. července … pokračovat

Bydlíme spolu!
|

O cohousingu slyšíme v poslední době čím dál častěji, ale víme opravdu, o čem se mluví? Následující řádky mnohé ozřejmí. „Co je cohousing: Sdílení … pokračovat

Výhodnější podmínky ve výzvě na energetické úspory
|

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo novou výzvu v IROP programu, která přináší výhodnější podmínky a vyšší podporu pro žadatele. Jedná se o výzvu s … pokračovat

Vlastnictví zavazuje
|

Vlastnické právo je nejširším věcným právem. Vlastnictví však neznamená absolutní volnost při nakládání s věcí. Právní řád stanovuje určité pravidla, povinnosti a omezení vlastníka … pokračovat

Vzdělávejte se zdarma v oblasti revitalizace a rekonstrukce bytových domů
|

Stáří bytového fondu překračuje v České republice podle statistik ČSÚ 50 let a řada konstrukčních prvků a částí je tak za hranicí životnosti. Více … pokračovat

Cenová mapa tepelné energie aktualizovaná pro rok 2016
|

Cenová mapa tepelné energie aktualizovaná pro rok 2016 | Nemovitost profi – rady pro správu nemovitostí SVJ, bytových družstev, obcí a firem Cenová mapa … pokračovat

Daň z nabytí nemovitostí podle projednávané novely
|

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákonného opatření, dle kterého daň z nabytí nemovitosti bude platit kupující. Novela postupuje do Senátu Změna má začít platit první … pokračovat

Jaké věci exekutor nemůže zabavit?
|

Pokud se již dlužník dostane do situace, kdy je vůči jeho majetku vedena exekuce, měl by znát alespoň obecně, které věci jsou vyloučeny z … pokračovat

Držitelé datových schránek mohou získat zdarma výpis z Rejstříku trestů
|

Držitelé datových schránek mohou získat zdarma výpis z Rejstříku trestů. Postačí k tomu vyplnění jednoduchého formuláře na Portálu veřejné správy v rámci aplikace CzechPOINT@home. … pokračovat

Novinky v ochraně před hlukem
|

Všudypřítomný hluk ničí naše zdraví víc, než si častokrát myslíme. Nejen proto ale se tomuto problému věnovala kancelář ombudsmana. Novela zákona o ochraně veřejného zdraví … pokračovat

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek uveřejněn ve Sbírce zákonů
|

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, byl publikován ve Sbírce zákonů. Účinnosti tak nabude 1. října 2016. Jde o zcela novou moderní … pokračovat

Od roku 2005 bylo dokončeno 350 tisíc bytů
|

Loňský rok přinesl českému stavebnictví kladná čísla. Stavební produkce meziročně vzrostla o 7,1 %. Motorem stavebnictví byly hlavně dopravní stavby – silnice, železnice a mosty. … pokračovat

Zřízení a provoz společné televizní antény
|

Zřízení a provoz společné televizní antény | Nemovitost profi – rady pro správu nemovitostí SVJ, bytových družstev, obcí a firem Služby spojené s bydlením … pokračovat

Rizika pozemku
|

Podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., § 152 je stavebník (investor) povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby; zároveň je povinen zajistit provedení … pokračovat

Možnosti zastavění pozemku a napojení na dopravní a technickou infrastrukturu
|

Možnosti zastavění a využití pozemku řeší zejména stavební zákon č. 183/2006 Sb., a vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Pozemek … pokračovat

Sankce při porušení povinností vyplývající ze zákona č. 67/2013 Sb.
|

Poskytovatel i „konzument“ služeb mají svá práva, ale i povinnosti, které nelze opomíjet. Seznamte se s těmi nejdůležitějšími. Jestliže poskytovatel služeb (pronajímatel) nebo příjemce … pokračovat

SFRB od 1. dubna přijímá žádosti k programu Výstavby
|

Počínaje dnem 1. dubna 2016 začne SFRB přijímat žádosti do novelizovaného Programu Výstavby. Pro zájemce o tuto formu podpory jsou aktualizovány potřebné dokumenty a … pokračovat

Paušální platba za služby
|

Jistou novinkou ve způsobu hrazení služeb jsou paušální platby. Jakým způsobem postupovat? Více o tom v následujícím textu. Zákon umožňuje na rozdíl od minulé … pokračovat

Cena vody vzroste, rozhodlo vedení města
|

Rada hlavního města Prahy rozhodla o navýšení ceny vodného a stočného od 1. dubna 2016. Pražané tak nyní zaplatí za tisíc litrů vody 85,18 … pokračovat

Až 600 tisíc Kč na pořízení bydlení pro mladé do 36 let
|

Vláda na svém zasedání 9. 3. 2016 schválila návrh ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové, který pomůže mladým lidem s pořizováním bydlení. Administrátorem úvěrového … pokračovat

Revize technických zařízení domu a lhůty pro jejich provádění
|

Uvedené termíny revizí a kontrol jsou obecné. Konkrétní termín nadcházející revize nebo kontroly, je vždy uveden v předešlé revizní zprávě, nebo zprávě o kontrole a … pokračovat

Nový program MMR na demolice nevyužitých budov
|

Program bude obcím a městům pomáhat s řešením problému vylidněných a zdevastovaných budov. Žádosti je již možné podávat, připraveno je 300 milionů korun. Tým … pokračovat

Účetní závěrka – připojení podpisového záznamu a její zveřejnění ve veřejném rejstříku
|

Problematiku účetní závěrky a jejího zveřejňování ve veřejném rejstříku je nezbytné oddělit od podepisování účetní závěrky z pohledu zákona o účetnictví. 1. Zákon č. 563/1991 … pokračovat

Kdo může instalovat zařízení využívající energii z obnovitelných zdrojů
|

Jak se stát osobou oprávněnou k instalaci vybraných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů? Pokyny pro získání oprávnění k instalaci kotlů a kamen na … pokračovat

Startuje kontinuální výzva Nová zelená úsporám pro bytové domy v Praze
|

MŽP a Státní fond životního prostředí ČR otevírají tzv. kontinuální výzvu v programu Nová zelená úsporám pro bytové domy v Praze. Dotace jsou určené … pokračovat

Než uzavřete pojištění – práva a povinnosti
|

Pojištěním myslíme „na zadní kolečka“, proto bychom měli dbát na to, aby se nám stalo dobrým slohou, nikoli zlým pánem. Na počátku je důležité … pokračovat

Umístění kamerového systému v bytových domech ve světle aktuálního stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů
|

Stanovisko Úřadu nepřináší převratné změny, jeho důležitost autorka spatřuje v sumarizaci a detailním popisu pravidel pro provozování kamerového systému v bytovém domě včetně povinností stanovených zákonem … pokračovat

Kdo může vydávat výpisy z katastru nemovitostí
|

Katastr nemovitostí je významným zdrojem informací, sloužícím nejen k ochraně práv k nemovitostem, ale i k mnoha dalším důležitým účelům. O tom, jak důležité … pokračovat

Kotlíkové dotace – nejčastější otázky
|

O tzv. kotlíkové dotace, které vyhlašuje Ministerstvo životního prostředí, je velký zájem. V některých krajích jsou již vyčerpané. Zájemci o tuto formu dotace se … pokračovat

Nová vyhláška č. 405/2015 Sb. je účinná od 1. ledna
|

Vyhláška o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie. Vyhláška č. 405/2015 Sb. ze dne 23. prosince 2015 o … pokračovat

Uplatňování vyhlášky na rozúčtování nákladů na teplo a teplou vodu v praxi
|

Pro zájemce připravilo MMR metodický pokyn k vyhlášce o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům. Tato vyhláška je účinná … pokračovat

Programy podpory bydlení Ministerstva pro místní rozvoj
|

Programy podpory bydlení jsou vyhlašovány výzvami ministryně. Pro rok 2016 byly přijímány žádosti do níže uvedených podprogramů. Program Podpora bydlení se pro rok 2016 … pokračovat

Program 150 pro mladé do 36 let
|

Speciální program pro mladé lidi, určený ke krytí části nákladů spojených s modernizací či rekonstrukcí bydlení. Program 150 je programem úvěrovým a jeho administrátorem … pokračovat

Daň z nemovitých věcí v roce 2016
|

Dnem 1. 1. 2016 nabývá účinnosti zákon č. 23/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění … pokračovat

Co je to „závažné porušení povinnosti“
|

Závažné porušování povinností vyplývajících z nájemního vztahu je důvodem pro výpověď bez výpovědní doby. Za zvlášť závažné porušení povinnosti zákon považuje například situaci, kdy … pokračovat

Energetický průkaz a jeho účinnost od ledna 2016
|

Od ledna 2016 se rozšíří povinnost opatřovat nemovitosti energetickými průkazy. Budou potřebné i při pronájmu bytů. Průkaz energetické náročnosti budov (PNEB) vyhodnocuje energetickou náročnost budovy … pokračovat

Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a vše nejlepší v roce 2016!
|

Vánoční provozní doba: Rádi bychom Vás informovali, že od 23.12.2015 do 3.1.2016 budou naše pobočky zavřeny. Opět se na Vás budeme těšit od 4.1.2016. … pokračovat

Nová vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o rozúčtování nákladů za teplo
|

Od ledna 2016 vstupuje v platnost nová vyhláška, která přináší změny v dosavadním způsobu rozúčtování plateb za teplo jednotlivým nájemníkům. Jako každá věc, přinášející … pokračovat

Ministerstvo pro místní rozvoj podpoří aktivity vedoucí k energetickým úsporám
|

MMR vyhlásilo další výzvu v Integrovaném regionálním operačním programu, tentokráte na „Energetické úspory v bytových domech“. Celkem je pro žadatele připraveno 4,5 miliardy korun. … pokračovat

Povinnost společenství vlastníků jednotek zveřejnit účetní závěrku
|

Do 31. března 2016 má společenství vlastníků povinnost uložit účetní závěrku za účetní období započaté v roce 2014 do sbírky listin v rejstříku SVJ. … pokračovat

Elektrická energie
|

Pokud vás zajímá, z čeho se skládá cena elektrické energie, co je to energie silová či na co si dát pozor při výběru jejího … pokračovat

Nová zelená úsporám: za měsíc 813 žádostí za více než 181 milionů korun
|

Měsíc od spuštění příjmu žádostí do kontinuální výzvy programu NZÚ dorazilo na Státní fond životního prostředí ČR celkem 813 žádostí za více než 181 … pokračovat

Nová vyhláška pro rozúčtování nákladů
|

Od ledna 2016 vstupuje v platnost nová vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj, která přináší změny v dosavadním způsobu, jakým se v bytových domech rozúčtovávají … pokračovat

Energie a média pro bytové domy – změny v roce 2015
|

K energiím a médiím dodávaným pro bytové domy patří: a)      teplo, b)      teplá voda, c)      studená voda, d)      elektrická energie, e)      plyn. Teplo, teplá a … pokračovat

RK již uvádějí informaci o energetické náročnosti budov
|

Energetickou třídu v inzerátech uvádí už 91,5 % realitních kanceláří. Loni to přitom byla jen tři procenta. Vyplývá to z průzkumu, který po roce … pokračovat

Běžná údržba a drobné opravy bytu v konečném znění
|

Premiér dostal k podpisu konečné znění nařízení vlády o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu. Účinné má být od … pokračovat

Nová zelená úsporám, příjem žádostí pro bytovky v Praze skončil
|

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR ukončily v Praze příjem žádostí o dotace na energeticky úsporné rekonstrukce bytových domů. Příjem žádostí … pokračovat

Stanovisko MMR ke změně stanov SVJ
|

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejňuje stanovisko ke změně stanov společenství vlastníků jednotek. Jedná se o záležitost, která je širokou veřejností velmi diskutována. Stanovisko je … pokračovat

Úrady budou kontrolovat, čím lidé topí
|

Nový zákon o ochraně ovzduší umožní obecním úřadům, aby mohly zkontrolovat domácnosti, které topí v kamnech odpadky a škodí tím životnímu prostředí. Právo na … pokračovat

Nová vyhláška k rozúčtování nákladů
|

V minulých dnech vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům. Datum účinnosti nové vyhlášky … pokračovat

Topná sezona a změna dodavatele plynu
|

Teploty začínají klesat, je třeba se připravit na další topnou sezonu. Víc než zima nás ale mohou trápit finance, které za vytápění vydáme. Otopné … pokračovat

Nová pobočka Praha 5
|

Otevřeli jsme pro Vás novou pobočku správy nemovitostí na Praze 5, ul. Radlická 1305/69. Přijďte nás navštívit.

První říjnové pondělí – den nájemního bydlení
|

Svět si každoročně první říjnové pondělí připomíná významný den – Mezinárodní den nájemníků. V městských aglomeracích žije v nájemních bytech často více než polovina … pokračovat

Financování oprav
|

Pro financování oprav je třeba rozlišit mezi opravami v bytě a opravami v domě, respektive ve společných částech domu. Financování oprav v bytě, ať je … pokračovat

Kov a bioodpad je třeba třídit
|

Od letošního ledna musí města a obce – kromě nebezpečných odpadů, plastů, papíru a skla – nově třídit také kovy a biologicky rozložitelný odpad. … pokračovat

Komíny a kouřovody
|

Pomalu se blíží podzim, ale my bychom měli přemýšlet, v jakém stavu se nachází zařízení, které nás v zimě zahřeje. Nejen kotle a kamna, … pokračovat

Stěhujeme se z pronájmu – co s úpravami v bytě?
|

Při skončení nájmu odevzdá nájemce byt předáním klíčů pronajímateli či jiným prokazatelným doručením s tím, že pronajímateli jinak nic nebrání v přístupu do bytu a v jeho … pokračovat

Operační program životní prostředí odstartoval
|

Od 14. srpna lze podávat plné žádosti o podporu na realizaci projektů v rámci šestnácti výzev vyhlášených v červnu letošního roku. V prvních výzvách … pokračovat

Nájem bytu a stavební úpravy
|

Nový občanský zákoník (NOZ) stanoví poměrně podrobná pravidla pro stavební úpravy bytu, a to jak pro pronajímatele, tak pro nájemce. Provede-li pronajímatel stavební úpravy, … pokračovat

Výpis snímku z katastrální mapy nově k dispozici na Czech Pointech
|

Podnikatelé a občané, kteří potřebují při nákupu či prodeji pozemku nebo domu doložit snímky z katastrálních map, už nemusí pro ně chodit na katastrální … pokračovat

Zateplení budovy a stavební povolení
|

Otázka zateplení budov patří k těm dotazům, které si v souvislosti s uvažovanou stavbou či rekonstrukcí klademe nejčastěji a které nám častokrát doslova nedají spát. Prolíná … pokračovat

Povinnost zveřejnit PENB i pro státní byty
|

Od 1.7. platí pro realitní kanceláře povinnost zveřejnit energetickou náročnost budovy. Tato povinnost platí i pro státní byty, které jsou nabízeny k pronájmu, neboť … pokračovat

Pronájem parkovacího stání
|

Společenství vlastníků může nabývat majetek a nakládat s ním pouze pro účely správy domu a pozemku (§ 1195 NOZ). Pronájem pozemku ve vlastnictví SVJ … pokračovat

Nově pro naše klienty
|

Rádi bychom Vám představili novinku, kterou nyní nově nabízíme a kterou jsme připravili na základě Vašich podnětů. Chceme Vám co nejvíce pomoci při činnostech … pokračovat

Spotřeba elektřiny a plynu v ČR v roce 2014
|

Hrazená spotřeba dosáhla výše 56,7 mil. MWh za elektřinu a 77,0 mil. MWh za plyn. Ve Sbírce zákonů ČR bylo zveřejněno sdělení Energetického regulačního … pokračovat

Novela zákona o hospodaření energií
|

Dne 1. července 2015 nabývá účinnosti zákon č. 103/2015 Sb., novelizující zákon o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. Předmětná novela mimo jiné ruší plošnou … pokračovat

Orgány malého družstva v zákoně o obchodních korporacích (ZOK)
|

Ve vztahu k orgánům malého družstva, tedy družstva, které má méně než 50 členů, došlo proti předchozí úpravě v obchodním zákoníku k určitým změnám. Tuto problematiku nyní … pokračovat

Kdy vzniká a kdy zaniká pojistná smlouva
|

Vznik pojištění Pojištění vzniká za podmínek stanovených v pojistné smlouvě. Uzavření pojistné smlouvy Datum, kdy je pojistná smlouva podepsána. Počátek pojištění Je přesně stanoven … pokračovat

Územní plán
|

Při jakékoli úvaze o koupi pozemku, bytu, domu či stavbě, bychom se měli seznámit s územním plánem v místech, kde se hodláme usadit. Abychom … pokračovat

Pojištění – základní pojmy, které bychom měli znát
|

Pojistná hodnota – hodnota majetku vyjádřená v penězích. Pojistná hodnota představuje velikost možné nejvyšší majetkové újmy, kterou by mohla pojistná událost způsobit. Pojistná částka – … pokračovat

Problematické vymáhání dluhů – BD a SVJ
|

S tímto problémem se potýkají jak bytová družstva, tak SVJ, v polovině května se jím zabývala i konference o bydlení. Pořádalo ji Sdružení nájemníků … pokračovat

Pojištění nemovitostí
|

Historie pojištění je na území dnešní České republiky doložena od konce 17. století. K nejstarším druhům „pojištění“ patří pojištění proti požárům. Proto se ve … pokračovat

Nezapomeňte na daň z nemovitých věcí
|

Majitelé bytů, domů a pozemků mají už jen pár dnů na zaplacení daně z nemovitých věcí, dříve z nemovitostí. Pokud vám do schránky nepřišla … pokračovat

Určení směrné hodnoty
|

Příprava daňového přiznání pro daň z nabytí nemovitosti přináší dilema – určit daň na základě znaleckého posudku nebo směrné hodnoty? A pokud si zvolíme směrnou hodnotu, jak … pokračovat

Provádění oprav podle vlastnictví
|

Budete opravu rozbitého topení v bytě platit vy nebo někdo jiný? Záleží na tom, zda jste v bytě v nájmu nebo jste jeho majitelem, … pokračovat

Průměrná úroková sazba za rok 2014 a výše státní podpory
|

Průměrná úroková sazba za rok 2014 a výše státní podpory hypotečního úvěrování platné pro období od 1.2.2015 do 31.1.2016 Na základě Nařízení vlády č. … pokračovat

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí
|

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí slouží k evidenci údajů o územních prvcích, údajů o územně evidenčních jednotkách, adresách, územní identifikaci a údajů o účelových … pokračovat

Kde nahlásit změnu trvalého bydliště při stěhování?
|

Stěhování je velká životní změna. Budeme balit, třídit, recyklovat, možná trochu plakat, ale také obcházet úřady a oznamovat svou novou adresu. Přestože se od … pokračovat

Nová zelená úsporám
|

Seznamte se s hlavními změnami programu Nová zelená úsporám pro rok 2015 a počítejte s novou kalkulačkou. Žádosti začne SFŽP ČR přijímat elektronicky od … pokračovat

Práva a povinnosti vlastníka jednotky
|

Vlastník jednotky má právo svobodně spravovat, výlučně užívat a uvnitř stavebně upravovat svůj byt jakož i užívat společné části, nesmí však ztížit jinému vlastníku … pokračovat

Novela zákona o službách schválena Poslaneckou sněmovnou
|

V pátek 10. dubna schválila Poslanecká sněmovna novelu zákona o službách. Upravují se jím některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů … pokračovat

Zápis do rejstříku notářem
|

Senát schválil vládní novelu, dle které budou moci zápisy do veřejných rejstříků provádět také notáři, nejen soudy. Na podpis prezidenta čeká novela, dle které … pokračovat

Katastr nemovitostí
|

Neznalost  zákona neomlouvá. Kdo alespoň několikrát ročně nenahlédne do katastru nemovitostí, dopracuje se podobného – a velmi drahého – zjištění. Je-li totiž právo ve … pokračovat

Pozměňovací návrhy k novele zákona o službách
|

Ve čtvrtek 19. března přijal Senát pozměňovací návrhy k novele zákona o službách. Návrh se vrací k projednání a schválení do Poslanecké sněmovny České … pokračovat

Trvalý pobyt a jeho změna
|

Každý občan musí mít údaj o trvalém pobytu. Bližší úpravu podmínek pro provedení změny trvalého pobytu osobě, která je v nemovitosti přihlášena k trvalému pobytu, … pokračovat

Daň z převodu nemovitostí by měl platit kupující
|

Počítá s tím návrh zákona, který Ministerstvo financí předložilo vládě a jímž by se změnilo zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí. … pokračovat

Jak zjistit, zda-li je na družstevním podílu zástavní právo?
|

Při  převodu družstevního podílu je nutné požádat bytové družstvo o písemné potvrzení, že na družstevním podílu neváznou žádné dluhy, zástavní práva atd. Nově je … pokračovat

Náhrada vyhlášky č. 372/2001 Sb. stále v legislativním procesu
|

Zrušení vyhlášky č. 372/2001 Sb. je závislé na přijetí novely zákona č. 67/2013 Sb., která je v Poslanecké sněmovně teprve ve druhém čtení. Zákon … pokračovat

Příjmy ze společných částí domu
|

Příjmy z nájemného ze společných prostor (např. příjmy z pronájmu pozemku, sušárny pronajímané jako sklad, z pronájmu štítové stěny jako reklamní plochy atd.) a ostatní příjmy plynoucí … pokračovat

Úprava stanov dle NOZ
|

Dnem 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Pro právnické osoby včetně společenství vlastníků jednotek z toho vyplývá řada povinností. … pokračovat

Politika architektury a stavební kultury ČR
|

Politika architektury a stavební kultury České republiky je nelegislativní strategický dokument s celostátní působností. Má přinést zlepšení života lidí zvyšováním kvality prostředí, ve kterém … pokračovat

Umístění reklamy na fasádě domu
|

V případě, že se společenství vlastníků rozhodne umístit reklamní plakát (poutač) na společných částech domu (fasádu domu), jedná se vždy o pronájem. Daný smluvní … pokračovat

Cena vody v Praze v roce 2015
|

Za tisíc litrů vody zaplatí Pražané v roce 2015 77,65 korun, a to včetně patnáctiprocentní DPH. Ve srovnání s loňským rokem je to nárůst … pokračovat

Nová vyhláška č. 237/2014 Sb.
|

Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo vyhlášku č. 237/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku … pokračovat

Zveřejňování dlužníků v SVJ
|

Uveřejňování jmen dlužníků – členů SVJ podléhá úpravě zákona o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb., dále jen „zákon“), který podrobuje přísné regulaci … pokračovat

POZOR nová adresa pobočky Milovice
|

  Vážení klienti, rádi bychom Vám oznámili, že od 2. ledna 2015 nás naleznete v Milovicích v nové kanceláři na adrese ul. ČSA 155. … pokračovat

Zápis do KN (Katastru nemovitostí)
|

Základní informace Zápisem týkajícím se práv do katastru nemovitostí se rozumí zápis věcných práv, práv ujednaných jako věcná, nájmu a pachtu do katastru. Existují … pokračovat

Rejstřík společenství vlastníků jednotek
|

Rejstřík společenství vlastníků jednotek (dále jen „rejstřík“) lze stručně charakterizovat jako obecnou databázi informací o SVJ. Tuto základní evidenci vedou k tomu příslušné soudy, … pokračovat

Vodoměry – druhy, ověřování, platnost
|

Veškeré vodoměry obecně a bez výjimky jsou zákonem o metrologii č. 505/1990 Sb. a prováděcí vyhláškou č. 345/2002 Sb. zařazeny mezi tzv. stanovená měřidla … pokračovat

Funkční období v SVJ
|

Funkční období členů výboru společenství skončilo a na shromáždění byli tito členové znovu zvoleni. Je nutné provést změnu ve Veřejném rejstříku? Ano, vlastníci na … pokračovat

Průkaz energetické náročnosti budov
|

O povinnosti zpracovávat energetické průkazy náročnosti budov (dále jen PENB) bylo již napsáno mnoho. Povinnost zpracování pro bytová družstva a SVJ je nyní i … pokračovat

Nařízení vlády č. 366/2013 Sb. k provedení zákona č.89/2012 Sb.
|

Ve sbírce zákonů vyšlo nařízení vlády o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím k provedení NOZ Nařízení vlády upravuje na základě pověření § 1222 … pokračovat

Založení bytového družstva
|

Založení a vznik družstva představuje  proces  podle přesných pravidel stanovených zákonem, od prvních informací pro zakladatele družstva a přípravy ustavující schůze, až po založení družstva … pokračovat

Vyhláška o rozúčtování tepla zůstává zatím nezměněna
|

Vyhláška č.372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné … pokračovat

Změny pro Bytová družstva od 1.1.2014
|

Dovolujeme si Vám shrnout nejdůležitější změny pro Bytová družstva. Nová právní úprava bytového družstva je součástí nové právní úpravy družstva v zákoně  č. 90/2012 Sb., … pokračovat

Stanovy BD (bytového družstva) od 1.1.2014
|

Stanovy bytového družstva  dle zákona č. 90/2012 Sb. Nová právní úprava bytového družstva je součástí nové právní úpravy družstva v zákoně  č. 90/2012 Sb., o  … pokračovat

Změny ve stanovách SVJ od 1.1.2014
|

Vzhledem k tomu, že se blíží účinnost nového občanského zákoníku (dále jen NOZ) vyvstává řada otázek  týkající se  změn u bytového spoluvlastnictví. Tyto změny se … pokračovat

Bytová družstva od 1.1.2014 – zákon o korporacích 90/2012 Sb.
|

Zákon 90/2012 tedy zákon o obchodních společnostech a družstev ( zákon o korporacích) vejde v platnost od 1.1.2014. Nové povinnosti  od 1. 1.2014 – vliv … pokračovat

Katastrální zákon č. 256/2013 platný od 1.1.2014
|

Zákon o katastru nemovitostí neboli Katastrální zákon přináší do oblasti katastru nemovitostí rozsáhlé změny, zejména v souvislosti s novým občanským zákoníkem. Plné znění naleznete zde v příloze. … pokračovat

Služby spojené s užíváním bytu od 1.1.2014 zákon č. 67/2013 Sb.
|

Od 1. 1. 2014 vstupuje v účinnost nový zákon o službách. Ve vztahu k novému občanskému zákoníku jde o normou speciální a vylučuje použití … pokračovat

Mzdy výboru SVJ a představenstva BD
|

Chtěli bychom vás informovat o novele Zákona o nemocenském pojištění platné od počátku roku 2012, která má zásadní dopad na odvod tzv. sociálního pojištění … pokračovat

Nový výbor SVJ – změna v obchodním rejstříku
|

Členství jednotlivých členů výboru resp. jejich funkce ve výboru zanikají uplynutím doby, tedy skončením jejich funkčního období, které je ze zákona maximálně pětileté, stanovy … pokračovat

Zveřejňování dlužníků SVJ
|

Často diskutované téma je o zveřejňování dlužníků společenství vlastníků, a to střetu práva na ochranu osobnosti se zájmem členů SVJ o informace ohledně členů, … pokračovat

Bytové družstvo dle nového zákona od 1.1.2014
|

V rámci změny soukromého práva dojde s účinností od 1. ledna 2014 ke zrušení současného obchodního zákoníku. Obchodní závazkové vztahy již nebudou upravovány duplicitně … pokračovat

Reklamace vyúčtování služeb
|

Vlastník jednotky reklamuje vyúčtování služeb roku 2012 s tím, že požaduje snížit počet osob užívajících bytovou jednotku ve všech měsících roku 2012 o jednu … pokračovat

Platnost bytových vodoměrů
|

Bytové vodoměry, jejichž údaje jsou využívány pro rozúčtování nákladů za spotřebovanou vodu na jednotlivé byty jsou stanovenými měřidly a podléhající státní metrologické kontrole. U … pokračovat

Nový občanský zákoník
|

Od 1.1.2014 vejde v platnost Nový občanský zákoník 89/2012 – NOZ, nově právní úpravu orgánů společenství vlastníků jednotek lze charakterizovat obecně takto: • soustava … pokračovat

Plná moc na zastupování na společenství vlastníků jednotek
|

dovolujeme si vás tímto informovat o překvapivém rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp.zn. 29 Cdo 3399/2010 ze dne 23.5.2012 (dále jen „ rozsudek“). V rozsudku … pokračovat

Správa daně z nemovitosti od 1.1.2013
|

Správu daně z nemovitostí bude od 1.1.2013 vykonávat 14 finančních úřadů se sídly v krajských městech a v hlavním městě Praze, a to prostřednictvím svých územních pracovišť. … pokračovat

Zastupování na shromáždění vlastníků
|

Zastoupení vlastníka/spoluvlastníka jednotky na shromáždění vlastníků je možné pouze na základě plné moci. Častým dotazem pak je, zda musí být plná moc ověřená. Plná … pokračovat

Privatizace bytů – poradenství a asistence
|

privatizaci bytového fondu  – vysvětlení pojmů týkající se privatizace bytu, konzultace ohledně způsobu financování domu, popř. bytu, zakládání bytového družstva (projednání stanov, zajištění notářského … pokračovat

Nový občanský zákoník 89/2012 Sb.
|

Zákon o vlastnictví bytů je zkrácený název zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k … pokračovat

Správa nemovitostí Praha
|

V rámci rozšiřování naší společnosti  CONTEXT CONSULT s.r.o. – správa nemovitostí jsme pro Vás upravili úřední hodiny. Pro bližší informace týkající se správy nemovitostí – … pokračovat

Průměrná cena vody vzrostla
|

Cena vody v Česku v letech 2007 až 2011 vzrostla téměř o třetinu. Průměrná cena vody v Česku od roku 2007 do loňska vzrostla … pokračovat

Archivace dokumentů společenství vlastníků jednotek
|

Skartace – likvidace dokumentů společenství vlastníků, archivace dokumentů společenství vlastníků. Obecně lze k archivaci dokumentů uvést, že společenství vlastníků jednotek má široké archivační povinnosti. … pokračovat

Energetické štítky
|

Energetické štítky: Posuzování energetické náročnosti budov a bytů – přehled povinností vlastníků bytů a budov dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v … pokračovat

Nový výbor společenství vlastníků jednotek
|

Výbor společenství vlastníků jednotek je mimořádně důležitým orgánem společenství. Je to výkonný orgán SVJ.  Jak se výbor  volí? Na jak dlouho? Co když některý … pokračovat

Zpracování prohlášení vlastníka
|

Zpracováváme prohlášení vlastníka budovy ve smyslu zákona č.72/1994 Sb. (zákon o vlastnictví bytů). Prohlášení vlastníka budovy provádíme včetně zaměření jednotek a sepsání smluv o … pokračovat

Správa nemovitostí Praha
|

Otevřeli jsme pro Vás novou pobočku na Praze 5, v ul. Janského 2367/97. V případě, že byste si zde chtěli s námi domluvit schůzku … pokračovat

Bytové družstvo – vznik
|

Před samotným založením družstva a konáním ustavující schůze, je neméně důležitý krok příprav, jako například: ověření dostatečného množství uchazečů o členství vypracování návrhu stanov, … pokračovat

Vzdálená správa nemovitostí
|

Aktuální cena služby vzdálená správa včetně vedení podvojného účetnictví SVJ nebo bytového družstva je         90,- Kč/byt/měsíc a ani pro rok … pokračovat

Společenství vlastníků jednotek
|

Jak vzniká společenství vlastníků jednotek (SVJ)? SVJ jako právnická osoba vzniká ze zákona (ex lege) nezávisle na vůli vlastníků jednotek jakmile nastanou právní skutečnosti, … pokračovat

Správa domu – Hlasování SVJ
|

Hlasování je v zákoně o vlastnictví bytů 72/1994 Sb. je upraveno takto: §11 (2) Shromáždění je schopné usnášení, jsou-li přítomni vlastníci jednotek, kteří mají … pokračovat

Daň z nemovitosti
|

Daň z nemovitostí je jedinou daní, která se platí předem. Pro její placení za rok 2012 je rozhodující vlastnictví už k začátku letošního roku … pokračovat

Nové právní předpisy pro rok 2012
|

Nové právní předpisy pro rok 2012 související s činností SVJ schválené a ve Sbírce zákonů vyhlášené novely týkající se oblasti správy a vlastnictví nemovitostí … pokračovat

Od 1.1.2012 výměna vodoměrů SV a TV po 5 letech
|

S účinností od 01. 01. 2012 byla schválena Vyhláška č. 285/2011 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou … pokračovat

x

Informace omezení návštěv kanceláře:

Prosíme všechny naše klienty, aby z důvodu preventivního opatření vyřizovali veškeré možné záležitosti telefonicky popř. e-mailem.
Děkujeme za pochopení
CONTEXT CONSUTL s.r.o.