Společenství vlastníků

Proces vzniku společenství se nově skládá ze dvou kroků: 1) ze založení a 2) ze vzniku. Společenství vlastníků se založí přijetím stanov a vznikne až zápisem do veřejného rejstříku (konkrétně do rejstříku společenství).

1. KROK – ZALOŽENÍ SVJ

Dle zákona může dojít k založení SVJ dojít dvěma způsoby – buď uvedením stanov přímo do prohlášení vlastníka, nebo přijetím stanov v rámci zakladatelského právního jednání vlastníků jednotek.

Při uvedení stanov do prohlášení vlastníka odpadá při založení společenství nutnost přítomnosti notáře při schvalování stanov. Druhý uvedený postup se uplatňuje pouze při specifických situacích.

2. KROK – VZNIK SVJ

Další krokem při zakládání společenství vlastníků je samotný vznik, ke kterému dojde zápisem do rejstříku společenství. Návrh na zápis společenství do veřejného rejstříku je tak možno provést pouze prostřednictvím  inteligentního formuláře. K návrhu se přikládají veškeré potřebné přílohy, především:

 • prohlášení vlastníka a vyrozumění příslušného katastrálního úřadu o zápisu do katastru nemovitostí,
 • čestné prohlášení členů volených orgánů (členové výboru, předseda společenství vlastníků, členové kontrolní komise apod.) a jejich souhlasy se zápisem do rejstříku společenství,
 • u osob, které byly zvoleny do funkce rozhodnutím výboru tedy u předsedy a místopředsedy se musí se doložit i zápis ze zasedání výboru o volbě předsedy/místopředsedy, stejně tak u kontrolní komise,
 • kolky v hodnotě 6.000,- Kč

Návrh na zápis založeného společenství vlastníků jednotek do rejstříku společenství vlastníků jednotek podávají všichni členové výboru nebo předseda společenství vlastníků jednotek.

RÁDI VÁM POMŮŽEME:

A) Založení a vznik společenství vlastníků – 12.500,- Kč bez DPH

Obsahuje veškeré činnosti spojené se založením a vznikem společenství vlastníků, tedy:

 • vypracování stanov společenství, jež se stanou součástí prohlášení vlastníka,
 • vypracování veškerých dokumentů potřebných pro zapsání společenství do veřejného rejstříku (návrh na zápis společenství do rejstříku, zápis ze zasedání výboru o volbě předsedy a místopředsedy, prohlášení členů výboru, že souhlasí se zápisem do rejstříku a že splňují podmínky stanovené zákonem pro výkon funkce atd.)
 • podání návrhu na zápis příslušnému rejstříkovému soudu

V ceně  nejsou zahrnuty kolky a odměna notáře.

B) Vypracování prohlášení vlastníka, kterým se vymezí jednotky

 • 1.000,- Kč bez DPH /jednotka, nejméně 30.000,- Kč bez DPH

V ceně nejsou zahrnuty činnosti spojené se založením a vznikem společenství vlastníků.

C) Přeměření stávající stavu jednotek – 700,- Kč/jednotka/bez DPH

Menší bytové domy jsou kalkulovány individuálně.

Naším cílem je poskytnout Vám komplexní pomoc na realitním trhu. Naše služby jsou nastaveny individuálně k potřebám každého klienta a každé zakázky.

Pro vaše SVJ či BD zabezpečujeme mimo jiné:

 • zprostředkování prodeje a koupě nemovitostí včetně kompletního servisu s tím spojeného
 • zprostředkování pronájmu bytů, nebytových prostor, komerčních objektů
 • zajištění veškerých kroků vedoucích k převodu nemovitostí (kupní, darovací smlouvy, věcná břemena apod.)
 • poradenství i v oblasti financování nákupu nemovitosti, pojištění

 

Realitní činnost zabezpečujeme ve spolupráci s naším partnerem, společnostní 100RealityCZ s.r.o., více zde.

Zabezpečení Vašich práv je důležitou součástí našich služeb, proto také zajišťujeme:

 • Zasílání předžalobních upomínek
 • Uzavírání splátkových kalendářů a dohod o uznání dluhu
 • Zpracování soudních žalob  a exekucí
 •  Vypracování nájemních smluv ( byty, nebytové prostory a reklamní plochy) dle pokynu vlastníka
 • Vypovídání nájemních smluv dle pokynu vlastníka
 • Vypracování a předání podkladů pro soudní vymáhání pohledávek, výpovědi nájmu
 • Uzavírání smluv o dílo ( na periodickou údržbu a rozsáhlejší opravy a rekonstrukce)
 • Zastupování v zájmů vlastníka  u soudu
 • Zpracovávání smluv dle požadavku vlastníka (kupní,  darovací, směnné apod.)
 • Dohody spoluvlastníků o užívání domu ve spoluvlastnictví s  dohody o úhradách spojených  s provozem domu apod.)
 • Vyřizování stížností, dotazů a oznámení
 • Zajištění právní konzultace a poradenství

Zvýhodněný ceník právních služeb

Funkci předsedy zabezpečujeme ve spolupráci s naším partnerem, společnostní 100Direct s.r.o., více ZDE
 

Nebojte se změnit současnou situaci,  správa nemovitostí s námi je tím správným řešením.

Snižte s námi náklady na správu Vašeho domu, garantujeme snížení nákladů až o 40%

Příklad: 70 J, stávající cena 179 Kč bez DPH/měsíc/jednotka, roční úspora s námi 50 400 Kč

 • napište nám svou stávající cenu zde
 • vytvoříme nabídku na míru s garancí úspory oproti stávajícímu stavu
 • individuální přístup
 • prohlídka domu dle Vašich časových možností samozřejmostí
 • vše potřebné k přechodu k nám zařídíme ZDARMA za Vás

 

Praxí máme ověřeno, že převzetí správy v průběhu zúčtovacího období – kalendářního roku nebrání provést vyúčtování služeb od jeho počátku (předchozí měsíce umíme doplnit), pro více informací nás kontaktujte.

 

Po Vašem rozhodnutí Vám pomůžeme:

 • se svoláním shromáždění vlastníků (odsouhlasení změny správce nemovitostí)
 • výpovědí původnímu správci domu (počíná běžet výpovědní lhůta)
 • uzavřením příkazní smlouvy na novou správu domu

 

Vyřídíme za Vás:

 • na základě plné moci společenství / bytového družstva vyzveme původního správce nemovitosti k předání dokumentů SVJ / BD v termínech potřebných pro plynulý přechod domu. Seznam dokumentů pro přechod na novou správu domu zde.
 • oznámíme všem dodavatelům, se kterými má SVJ / BD smluvní vztah, změnu správce domu a korespondenční adresy
 • oznámíme všem vlastníkům v domě datum změny správce nemovitostí a aktuální předpis s novými kontakty
 • připravíme směrnice a pravidla pro správné fungování správy domu

 

Pro další informace nám napište, zavolejte nebo se zastavte na kávu:

Správa nemovitostí Praha 9 – zde.

Správa nemovitostí Praha 5 – zde.

Správa nemovitostí  Milovice – zde.

Kontaktovat nás můžete i přes formulář ZDE

Přehledný ceník a nabídku si můžete zobrazit zde: