Změny ve stanovách SVJ od 1.1.2014

Vzhledem k tomu, že se blíží účinnost nového občanského zákoníku (dále jen NOZ) vyvstává řada otázek  týkající se  změn u bytového spoluvlastnictví. Tyto změny se … pokračovat

Mzdy výboru SVJ a představenstva BD

Chtěli bychom vás informovat o novele Zákona o nemocenském pojištění platné od počátku roku 2012, která má zásadní dopad na odvod tzv. sociálního pojištění … pokračovat

Zveřejňování dlužníků SVJ

Často diskutované téma je o zveřejňování dlužníků společenství vlastníků, a to střetu práva na ochranu osobnosti se zájmem členů SVJ o informace ohledně členů, … pokračovat

Reklamace vyúčtování služeb

Vlastník jednotky reklamuje vyúčtování služeb roku 2012 s tím, že požaduje snížit počet osob užívajících bytovou jednotku ve všech měsících roku 2012 o jednu … pokračovat

Platnost bytových vodoměrů

Bytové vodoměry, jejichž údaje jsou využívány pro rozúčtování nákladů za spotřebovanou vodu na jednotlivé byty jsou stanovenými měřidly a podléhající státní metrologické kontrole. U … pokračovat

1 3 4 5 6 7 8
x

Individuální poradenství

Pro statutární orgán SVJ a předsedy bytových družstev
Více informací ZDE