Zápis do KN (Katastru nemovitostí)

Základní informace Zápisem týkajícím se práv do katastru nemovitostí se rozumí zápis věcných práv, práv ujednaných jako věcná, nájmu a pachtu do katastru. Existují … pokračovat

Funkční období v SVJ

Funkční období členů výboru společenství skončilo a na shromáždění byli tito členové znovu zvoleni. Je nutné provést změnu ve Veřejném rejstříku? Ano, vlastníci na … pokračovat

Založení bytového družstva

Založení a vznik družstva představuje  proces  podle přesných pravidel stanovených zákonem, od prvních informací pro zakladatele družstva a přípravy ustavující schůze, až po založení družstva … pokračovat

Změny pro Bytová družstva od 1.1.2014

Dovolujeme si Vám shrnout nejdůležitější změny pro Bytová družstva. Nová právní úprava bytového družstva je součástí nové právní úpravy družstva v zákoně  č. 90/2012 Sb., … pokračovat

1 2 3 4 5 6 7 8
x

Individuální poradenství

Pro statutární orgán SVJ a předsedy bytových družstev
Více informací ZDE