Příjmy ze společných částí domu

Příjmy z nájemného ze společných prostor (např. příjmy z pronájmu pozemku, sušárny pronajímané jako sklad, z pronájmu štítové stěny jako reklamní plochy atd.) a ostatní příjmy plynoucí … pokračovat

Úprava stanov dle NOZ

Dnem 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Pro právnické osoby včetně společenství vlastníků jednotek z toho vyplývá řada povinností. … pokračovat

Politika architektury a stavební kultury ČR

Politika architektury a stavební kultury České republiky je nelegislativní strategický dokument s celostátní působností. Má přinést zlepšení života lidí zvyšováním kvality prostředí, ve kterém … pokračovat

Umístění reklamy na fasádě domu

V případě, že se společenství vlastníků rozhodne umístit reklamní plakát (poutač) na společných částech domu (fasádu domu), jedná se vždy o pronájem. Daný smluvní … pokračovat

Cena vody v Praze v roce 2015

Za tisíc litrů vody zaplatí Pražané v roce 2015 77,65 korun, a to včetně patnáctiprocentní DPH. Ve srovnání s loňským rokem je to nárůst … pokračovat

Nová vyhláška č. 237/2014 Sb.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo vyhlášku č. 237/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku … pokračovat

Zveřejňování dlužníků v SVJ

Uveřejňování jmen dlužníků – členů SVJ podléhá úpravě zákona o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb., dále jen „zákon“), který podrobuje přísné regulaci … pokračovat

1 2 3 4 5 6 7 8
x

Individuální poradenství

Pro statutární orgán SVJ a předsedy bytových družstev
Více informací ZDE