Nový výbor SVJ – změna v obchodním rejstříku

Kategorie Aktuality | 0

Členství jednotlivých členů výboru resp. jejich funkce ve výboru zanikají uplynutím doby, tedy skončením jejich funkčního období, které je ze zákona maximálně pětileté, stanovy je ovšem mohou určit odlišně.

I když složení výboru po nové volbě zůstane stejné včetně rozdělení funkcí, je třeba podat návrh na výmaz starého výboru a zápis nového výboru společenství. Může se to zdát zbytečné, ale je třeba si uvědomit, že se jedná o nové funkční období, které musí být v rejstříku zaznamenáno. Jelikož se jedná o návrh na zápis změn, je nutné návrh doplnit o přílohy dokládající zapisované skutečnosti tj. zápis ze schůze shromáždění, kde byl nový výbor zvolen; zápis ze schůze výboru, kde byli zvoleni předseda a místopředseda výboru; podpisové vzory členů výboru.

V této souvislosti je vhodné dodat, že v současnosti jsou společenství vlastníků jednotek od soudních poplatků v rejstříkových věcech zcela osvobozena, zápis změn tedy nepodléhá soudnímu poplatku.

Správa nemovitostí Praha 9 zde

Správa nemovitostí Praha 5zde

Správa nemovitostí  Milovice – zde